Czech Republic

Armáda pošle do střešovické nemocnice 50 vojáků, na starosti budou mít pomocné práce

Napøíklad od pátku slouží do 3. listopadu ve strakonické nemocnici šest vojákù ze strakonického protiletadlového raketového pluku. Zajišovat budou pomocné práce.

Dosud nejvyšší armádní pomoc pro konkrétní nemocnici zamíøí do ÚVN. Do 3. listopadu v ní bude sloužit 15 vojákù ze 13. dìlostøeleckého pluku Jince, 15 libereckıch chemikù a 20 ze strakonického pluku. I oni budou v nemocnici vykonávat pomocné práce.

V posledních dnech bylo také rozhodnuto o prodloužení nasazení dvou vojákù v Jindøichovì Hradci, kde vojenští zdravotníci pomáhají na odbìrovém místì. Až do 20. listopadu pak byla prodloužena služba vojákù v Nejdku a Mariánskıch Lázních.

Armáda na zaèátku tıdne uvedla, že na pomocné práce v souvislosti s øešením koronavirové krize má nasazeno pøes 70 vojákù. Vojáci pomáhali pražské záchranné službì èi pìti sociálním zaøízením a nemocnicím. Nasazeni tak byli v domovech pro seniory v Ostravì a v Kravaøích, v nemocnicích v Náchodì a v Benešovì u Prahy a v léèebnì pro dlouhodobì nemocné v Mariánskıch Lázních. Od úterı vypomáhají také v domovì v Jabloneckıch Pasekách v Jablonci nad Nisou a v brnìnské vojenské nemocnici. Od støedy je šest libereckıch chemikù nasazeno v domovì pro seniory v Rokytnici nad Jizerou a 20 vojákù ze 7. mechanizované brigády v Hranicích na Pøerovsku.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net