Czech Republic

AOPK ČR: Průzkum potvrdil přežití vzácných mlžů v náhonu Bečvy

AOPK ČR zajišťuje na základě úkolu MŽP podrobný průzkum živočichů v otravou zasaženém úseku Bečvy a navazujících přítocích.

AOPK ČR: Průzkum potvrdil přežití vzácných mlžů v náhonu Bečvy
Foto: red
Popisek: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
reklama

Průzkum ryb a bentosu zadala Ústavu biologie obratlovců Brno, další průzkumy realizují přímo experti AOPK ČR.

Bečva a zejména její náhony patří na Moravě k největším lokalitám s výskytem celoevropsky významného mlže velevruba tupého (Unio crassus). V některých náhonech byly zjištěny i početnosti přesahující několik stovek jedinců na 1 m2. Dva ze čtyř náhonů leží v úseku Bečvy, který byl postižen otravou kyanidem.  AOPK ČR zatím provedla monitoring v jednom z nich - v náhonu Strhanec mezi Lipníkem nad Bečvou a Přerovem. Přítok vody z Bečvy do náhonu byl v  průběhu otravy přerušen, proto se předpokládalo, že populace tohoto druhu přežila. Následný monitoring skutečně prokázal, že populace velevruba ani jiných mlžů (například pouhé 2 mm velké a velmi vzácné hrachovky nepatrné (Pisidium moitessierianum) a h. říční (P. amnicum)) nebyly nijak dotčeny. Překvapivým zjištěním byl nález několika živých velevrubů tupých a škeblí říčních i v Bečvě nad jezem v Lipníku nad Bečvou. Zdá se tak, že minimálně část mlžů přežila i v té části toku, která byla otravou zasažena.

„To, zda budou velevrubi a škeble říční v Bečvě žít i v budoucnu, ale závisí na přežití rybí obsádky. Velcí mlži čeledi Unionidae (škeble, velevrubi) totiž potřebují v larvální fázi ke svému úspěšnému vývoji i ryby. Jak bude vývoj jejich populací v dalších letech probíhat, bude tedy zaviset i na rychlosti obnovy rybí obsádky,“ vysvětluje Luboš Beran z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Hodnotící zprávu o aktuálním stavu organismů v Bečvě dokončíme v prosinci. Vedle toho jsme zadali přípravu návrhu opatření, která by podpořila rychlejší oživení zasaženého úseku Bečvy, tento návrh bude dokončen v pololetí příštího roku. Na průzkumech i přípravě dalších kroků AOPK ČR spolupracuje s Českým rybářským svazem a Povodím Moravy s.p.,“ dodává Pavel Pešout, ředitel sekce ochrany přírody a krajiny AOPK ČR.

Velevrub tupý je cca 5-8 cm velký mlž příbuzný známějším škeblím. V minulosti byl naším nejběžnějším velkým mlžem a v 19. století byl používán i ke krmení hospodářských zvířat. Znečištění a vodohospodářské úpravy způsobily, že se z něj stal jeden z nejvíce ohrožených evropských měkkýšů. V ČR v současnosti existuje kolem 10 lokalit s početnějšími populacemi, z nichž na některých dochází stále k úbytku. O to důležitější jsou pro přežití tohoto druhu u nás náhony Bečvy i její tok.

Psali jsme:

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama autor: Tisková zpráva

Football news:

Mueller congratulated Brady, who reached his 10th Super Bowl at the age of 43: You are a hero and an inspiration!
Neville compared Liverpool to Coventry after Manchester United's win. Probably because of the color of the uniform
Vladimir Gazzaev held the first training session with Siena
Alessandro Costacurta: Inter are the favourites for both the Milan derby and the Scudetto
The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)