Czech Republic

Ani moderní pětibojaři nebudou mít světový šampionát v Bělorusku

Podobnì jako hokejová federace IIHF zdùvodnilo vedení moderního pìtiboje svùj krok neklidnou situací v Bìlorusku, kterım po loòském kontroverzním znovuzvolení autoritáøského prezidenta Alexandra Lukašenka dlouhodobì otøásají obèanské nepokoje. Minsk by mìl uspoøádat šampionát nìkdy v budoucnu.

„Po detailní diskusi odhlasoval vıkonnı vıbor pøesunutí mistrovství svìta v Minsku do budoucna kvùli rostoucí obavì, že souèasná nestabilita v hostitelské zemi by mohla ohrozit úspìch vlajkové soutìže moderního pìtiboje,“ uvedl v prohlášení šéf mezinárodní federace Klaus Schormann.

Podle nìj panovaly velké obavy, že by se mnoho vıprav zdráhalo do Bìloruska pøijet. „Èlenové vıkonného vıboru chtìli zajistit spravedlivou soutìž a také proces olympijské kvalifikace, vzhledem k už tak obtížné situaci kvùli pandemii koronaviru,“ dodal.

Svìtovı šampionát bude 7. až 13. èervna zároveò poslední èástí kvalifikace na odložené olympijské hry v Tokiu.

ura gpa

Football news:

City are racing towards the record set by a team from Wales. In 2016, the New Saints won 27 consecutive games
Flick about Holand in Bayern: Nothing can be ruled out in life
Messi voted in Barcelona presidential election
Liverpool and Real Madrid will compete for Mbappe. Salah may leave amid controversy with Klopp (As)
Pirlo about Ronaldo's rest: He has already scored 20 goals. It is normal for others to score as well. Cristiano-extra advantage
Agent Morabito on the transfer market: We are back in the Doneymar era
The Juve-Porto match will be served by Kuipers, Cakir is scheduled for the Borussia-Sevilla game