Czech Republic

Americká prokuratura už získala miliony dokumentů o Trumpových daních

Vanceùv úøad ani Trumpùv tım ihned na zprávy o pøedání finanèních záznamù nereagovaly. Zpráva CNN, která se odvolává na své zdroje obeznámené s vyšetøováním, pøichází tøi dny poté, co nejvyšší soud odmítl zablokovat verdikt soudu nižší instance. 

Podle toho musí úèetní firma Mazars uposlechnout obsílku a vydat požadované materiály. Vance a jeho tım žádali osm let Trumpovıch osobních daòovıch pøiznání a také vıkazy jeho firmy The Trump Organization. Kromì samotnıch daòovıch pøiznání podle médií prokuratura dostala i øadu dalších souvisejících dokumentù.

Vanceovo vyšetøování se pùvodnì tıkalo podezøelıch transakcí Trumpova tımu pøed volbami roku 2016, pozdìji se prokurátor zaèal zajímat o podnikání exprezidentovy firmy jako takové. 

Organizace je podle informací americkıch médií podezírána z daòovıch a pojistnıch podvodù a dalších nekalostí. Trump vyšetøování oznaèuje za politicky motivované a odmítá jakékoli kriminální jednání v rodinném podniku.

Podle deníku The New York Times vyšetøování v posledních mìsících nabírá na obrátkách. Minulı tıden list napsal, že Vance do operace pøizval prominentního bıvalého federálního prokurátora Marka Pomerantze, kterı je považován za experta na ekonomickou trestnou èinnost.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies