Czech Republic

Airbnb zrušilo zamluvené pobyty, bojí se útoku během inaugurace

Americké úøady pøed nìkolika dny uvedly, že lidé nemají kvùli inauguraci budoucího amerického prezidenta cestovat do hlavního mìsta Spojenıch státù. Podle starostky hlavního mìstì USA mùže tato událost do Washingtonu lákat nenávistné skupinky obèanù, které by inauguraci mohly cílenì narušit. Ta se koná už 20. ledna.

Ubytovat se ve Washingtonu prostøednictvím služby Airbnb nebude tedy možné bìhem pøíštího tıdne, a to od pondìlí do pátku. Podle firmy se ale opatøení nevztahuje na klienty s dlouhodobì existujícími rezervacemi, které se táhnou pøes tyto dny.

Firma v tiskové zprávì slíbila, že hostùm, kterıch se pøijatá opatøení tıkají, vrátí peníze a hostitelùm uhradí i vzniklé náklady. Nové rezervace pak budou v systému blokovány. Opatøení firmy se vztahuje i na rezervace uèinìné prostøednictvím aplikace HotelTonight, která pod Airbnb také spadá.

Oznámení firmy Airbnb pøichází tıden poté, co vıtržníci z øad pøíznivcù Donalda Trumpa zaútoèili na americkı Kapitol. Jejich èin vedl k nìkolika úmrtím. Spoleènost uvedla, že nìkteré z útoèníkù identifikovala a používání této platformy jim trvale zakázala.

Hotely podobnı krok neplánují

Pobyty však nebudou rušit washingtonské hotely. „Pokoj si u nás v pøíštím tıdnu zarezervovalo právì kvùli inauguraci mnoho zdravotníkù, vládních úøedníkù, zástupcù médií i armády. Pokud však hosté budou chtít svou rezervaci zrušit, mohou tak uèinit bez pokuty,“ uvedl pro deník Financial Times mluvèí spoleènosti Hilton.

Podobnì situaci vnímá i hotelovı øetìzec Marriott. „Bezpeènost hotelovıch hostù je vzhledem k nedávnım událostem pro nás na prvním místì, pobyty však rušit nebudeme. Situaci ale kvùli možnım rizikùm velmi peèlivì sledujeme,“ øekl mluvèí spoleènosti Marriott.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7