Czech Republic

Agenti udělali chybu? Munice zřejmě neměla explodovat ve Vrběticích, ale až v Bulharsku, řekl Hamáček

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu oznámil, že èeské bezpeènostní složky mají dùvodné podezøení, že do výbuchu munièního areálu ve Vrbìticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni pøíslušníci ruské tajné služby GRU.

V munièním skladu ve Vrbìticích na Zlínsku explodovala munice 16. øíjna 2014, pøi výbuchu zemøeli dva lidé. Další velká exploze pak nastala 3. prosince. „Dá se øíci, že se pøi prvním výbuchu odehrálo nìco jiného, než bylo plánováno,“ uvedl Hamáèek. 

Pøipustil, že podle vyšetøování je pravdìpodobné, že munice mìla být v dobì plánovaného výbuchu až v Bulharsku. Pøípad by tak mohl mít spojitost s bulharským obchodníkem se zbranìmi Emilijanem Gebrevem, který byl v roce 2015 otráven, útok však pøežil. Èesko už na vyšetøování výbuchù s Bulharskem spolupracuje.

Hamáèek také øekl, že ruští agenti se o areál pøed výbuchem aktivnì zajímali. Zda byli pøímo na místì, neupøesnil.

Z Èeska bude kvùli pøípadu vyhoštìno 18 pracovníkù ruské ambasády, kteøí byli identifikováni jako èlenové ruských tajných služeb. Národní centrála proti organizovanému zloèinu (NCOZ) také oznámila, že pátrá po dvou mužích s ruskými pasy, kteøí se v øíjnu 2014 pohybovali v Praze, Moravskoslezském a Zlínském kraji ve stejné dobì, kdy vybuchla munice ve Vrbìticích.

Podle fotografií i jmen z pasù šlo o stejné dva muže, kteøí jsou podezøelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018. Média tyto muže již døíve identifikovala jako agenty vojenské tajné služby GRU Alexandra Miškina a Anatolije Èepigu. Podle Ruska jde o civilisty. Rusko podíl na otrávení Skripala a výbuchu ve Vrbìticích odmítá.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude