Czech Republic

A je po všem. Fotbalová Superliga se rozpadá, končí Chelsea, City a další

Odstupuje i Manchester United, jehož øeditel Ed Woodward údajnì pøedèasnì složí funkci.

V roli prvního muže Tottenhamu má podle informací španìlského serveru Marca skonèit Daniel Levy.

A spekuluje se dokonce i o rezignaci Andrey Agnelliho, velkého šéfa Juventusu a jednoho z nejdùležitìjších mozkù zamıšleného projektu. 

Tohle není Superliga. Tohle je superfiasko.

Elitní soutìž, jejíž vznik oznámilo dvanáct klubù z Anglie, Španìlska a Itálie v nedìli po pùlnoci, je po necelıch dvou dnech v troskách. Vypadá to, že je po všem. 

Britské servery BBC i The Athletic se shodují na tom, že Manchester City i Chelsea už ze Superligy vycouvaly, èi pøipravují nezbytnou dokumentaci, aby tak mohly co nejrychleji uèinit. 

Pøed londınskım stadionem Stamford Bridge od odpoledne proti vstupu Chelsea do Superligy protestovali fanoušci. Když se dozvìdìli, že klub svou úèast v nové soutìži ruší, zaèali slavit. 

Vøavu pøímo v ulicích dokonce v jednu chvíli uklidòoval i øeditel Petr Èech.

Situace se v úterı veèer mìnila velice dynamicky. 

Ze zpráv o tom, kdo Superligu opouští, ke zprávám, kdo v ní ještì vùbec zùstává. Real Madrid s prezidentem Florentinem Pérezem? 

Právì on novou soutìž z pozice jejího pøedsedy hájil. „Je to liga, která má zachránit všechny kluby. Bez ní fotbal umøe,“ øekl v rozhovoru v televizním poøadu El Chiringuito de Jugones. 

Nyní však umírá jeho vysnìnı projekt. A svìt to sleduje doslova v pøímém pøenosu.

Arséne Wenger, kterı už pøed dvanácti lety snahy evropskıch velkoklubù o vytvoøení Superligy pøedpovìdìl, v úterı veèer pro beIN Sport øekl: „Nejsem pøekvapenı, tomu projektu jsem od zaèátku nevìøil. Ignoroval základní principy sportovního soutìže, mohl by znièit domácí ligy a to by fanoušci nikdy nedovolili. Ještì že tak.“ 

Obrovská kritika se na dvanáct klubù, které se v první fázi vyslovily pro vstup do Superligy, valila ze všech stran. Od fanouškù, expertù, trenérù i samotnıch fotbalistù. 

„Nelíbí se mi to ani trochu a doufám, že ke vzniku té soutìže nedojde,“ prohlásil napøíklad James Milner, záložník Liverpoolu. 

Na sociálních sítích svùj odpor naznaèily Bruno Fernandes èi Marcus Rashford, hvìzdy Manchesteru United. Fotbalisté i trenéøi si stìžovali, že o zámìrech svıch šéfù nemìli ponìtí. Báli se, že myšlenka osamocené a uzavøené elitní soutìže ohrozí jejich kariéry. 

Vždy UEFA i FIFA a národní asociace s nimi od zaèátku proti nápadu ostøe vystupovaly: vylouèíme vás ze všech evropskıch i domácích soutìží a vašim hráèùm zakážeme starty za reprezentaèní vıbìr na mistrovství Evropy i svìta. 

Trestùm se kluby pravdìpodobnì nevyhnout ani poté, co od možnosti hráè Superligy odstoupí. Budou èelit finanèním sankcím? Odpoètu bodù ve svıch ligách èi doèasnému zákazu startu v evropskıch pohárech?

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude